Privacy Statement

Privacy Statement

Privacy

Deze website wordt beheerd door MJL Investments B.V.

Wanneer u deze internetsite bezoekt, kan MJL Investments B.V. persoonsgegevens over u verzamelen zowel direct (via een verzoek om gegevens) als indirect. MJL Investments B.V. zal deze gegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door MJL Investments B.V. met betrekking tot deze internetsite, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Doeleinden van gegevensverwerking

MJL Investments B.V. verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u interessant kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u hebt aangegeven geen aanbiedingen te willen ontvangen).


Bijzondere persoonsgegevens

Het is niet de bedoeling dat MJL Investments B.V. via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens verzamelt, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin MJL Investments B.V. wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal u vooraf om uitdrukkelijke toestemming worden verzocht. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van bijzondere persoonsgegevens aan Procam b.v. uitdrukkelijk instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Cookies

MJL Investments B.V. mag informatie verzamelen en analyseren die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina's zijn bezocht, vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat relevante informatie bevat die onze webpaginaserver uit uw browser kan halen. Onze webpaginaserver mag alleen cookies opvragen die betrekking hebben op de informatie die via internet tussen u en MJL Investments B.V. is uitgewisseld. Cookies die geen veiligheidsgevoelige informatie bevatten, kunnen op een zodanige wijze op uw vaste schijf worden opgeslagen, zodat zij bij een volgend internetbezoek beschikbaar zijn. U kunt het gebruik van cookies toestaan of voorkomen door dit aan te geven in het dialoogvenster bij het eerste bezoek aan deze site.

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden. Voor uitoefening van rechten; contact opnemen met MJL Investments B.V. Indien u geen marketinginformatie van Procam wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via een online verzoek of per post:
MJL Investments B.V. Van Heuven Goedhartlaan 121, 1183 CX Amstelveen, The Netherlands

Indien u zich eerder heeft aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u deze niet meer wilt ontvangen, moet u zich hiervoor apart afmelden. Als u vragen heeft over dit Privacy Statement, onze activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of het gebruik van deze internetsite, kunt u deze indienen via het online vraagformulier of per post:
MJL Investments B.V. Van Heuven Goedhartlaan 121, 1183 CX Amstelveen, The Netherlands.

Wijzigingen privacy statement

MJL Investments B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.Copyright 2018 MJL Investments B.V.